rabat dla uczestników programu Karta Dużej Rodziny

na wszystkie pizze w lokalu i przy odbiorze osobistym

rabat dla uczniów i studentów

na wszystkie pizze w lokalu i przy odbiorze osobistym

rabat dla firm (nie dotyczy świąt)

na wszystkie pizze przy dostawie do siedzimy firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-18.00